Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Projektom „Čitam, dakle postojim“ do kulturne integracije lica sa oštećenim vidom

Održavanjem okruglog stola na temu „Kako doprinijeti kulturnoj integraciji lica sa oštećenim vidom“ započet je rad na unapređenju njihovog statusa u Nikšiću, a sve u okviru projekta „Čitam, dakle postojim“, prenosi RTVNK.

Radoje Kandić, predsjednik NVO „Društvo prijatelja biblioteke „Njegoš“ koja sprovodi ovaj projekat, kazao je da u Nikšiću ne postoji dovoljna količina opreme i literature koja je namijenjena licima sa oštećenjem vida, što dovodi do toga da oni nemaju adekvatan način da dođu do izvora znanja.
„Povećan i olakšan pristup izvorima znanja i informisanja osobama sa oštećenjem vida u Nikšiću planiramo ostvariti na način što ćemo usluge JU Narodne biblioteke „Njegoš“ Nikšić učiniti njima dostupnim. Nabavkom adekvatne opreme, bibliotečki fond biće dostupan pomenutim licima, a predviđena je i nabavka lektira za osnovnu školu u audio formatu, koja će biti donacija Biblioteke za slijepe Crne Gore“, kazao je Kandić na današnjem okruglom stolu.
On je najavio da će u okviru projekta biti realizovane brojne aktivnosti. Pored nabavke opreme i literature namijenjene osobama sa oštećenjem vida, biće organizovane i obuke za zaposlene u biblioteci za korišćenje opreme namijenjene osobama sa oštećenjem vida.
Takođe, u cilju podizanja svijesti nikšićkih književnih stvaralaca o značaju izdavanja književnih djela u formatima namijenjenim licima sa oštećenjem vida, planirano je i izdavanje zbirke u audio formatu i na Brajevom pismu, kao i štampanje prve slovarice na ijekavici koja je prilagođena licima sa oštećenjem vida, koja će biti distribuirana svim osnovnim školama na terioriji opštine Nikšić.
„Direktna ciljna grupa u projektu su petoro lica sa oštećenjem vida koja su članovi Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine i dvoje zaposlenih u JU Narodna biblioteka „Njegoš“. Oni će biti direktno uključeni u implementaciju projekta učešćem u obukama za rad na računaru i korišćenjem tehničke opreme koja je namijenjena licima sa oštećenjem vida“, rekao je Kandić.
U cilju unapređenja saradnje pristupiće se potpisivanju sporazuma između Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, JU Narodne biblioteke „Njegoš“ i NVO Društvo prijatelja biblioteke „Njegoš“.
Ispred Organizacije saveza slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, koja je saradnik na ovom projektu govorio je Goran Macanović. On je ocijenio da je projekat od izuzetnog značaja, uzimajući u obzir činjenicu da pristup kulturi osobama sa oštećenim vidom nije na zadovoljavajućem nivou.
„Jako lijepo što je Narodna biblioteka, kao važna kulturna institucija u gradu, prepoznala potrebu da svoje sadržaje učini pristupačnim osobama sa oštećenim vidom. Ono što mi očekujemo je da je ovaj projekat samo prvi korak u saradnji između institucija kulture. Kroz projekat je planirana osnovna nabavka tehničke opreme koja će omogućiti osobama sa oštećenim vidom da mogu da dođu u čitaonu i da uzmu neku knjigu, da skeniraju njen sadržaj i da pomoću čitača ekrana sami pročitaju“, kazao je Macanović.
Milan Korać iz Sekretarijata za mlade i socijalno staranje kazao je da Opština Nikšić kroz brojne aktivnosti podržava kulturne sadržaje i programe koji promovišu stvaralaštvo lica sa invaliditetom.
„Neophodna je kontinuirana adaptacija objekata kulture, ali i poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja u formatima dostupnim licima sa oštećenjem vida. Sistemskim djelovanjem institucija i organizacija na ovom polju, efikasno se radi na analizi prepreka za učešće lica sa oštećenjem vida u kulturnom životu. Akcenat treba staviti na obezbjeđivanje kako fizičke pristupačnosti, tako i pristupačnosti informacijama i komunikacijama za lica sa oštećenim vidom“, kazao je Korać, dodajući da je sinergija dobre volje preduslov nastanka svih pozitivnih promjena.
Projekat „Čitam, dakle postojim“ realizovaće se u periodu od deset mjeseci, od jula 2019. godine do aprila 2020. godine, a za njegovo sprovođenje predviđen je budžet od 9. 238 eura.
Projekat se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).