Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Održana fokus grupa o samostalnom životu i kretanju osoba oštećenog vida u Nikšiću

Fotografija Saveza Slijepiha.

U ponedeljak 22. jula održana je fokus grupa o samostalnom životu, kretanju osoba oštećenog vida iz Nikšića. Fokus grupu vodile su Nikolina Musić i Maja

Stajović. Fokus grupe su dio aktivnosti projekta "Kroz život samostalno", koji je finansijski podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja.