Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Projekti

Taktilnom štampom do inkluzije

„Taktilnom štampom do inkluzije“ je projekat koji se realizuje od 01.08.2017. Godine. Finansiran je od strane  Caritasa Crne Gora, čije je trajanje 12 mjeseci. Za taj period planirano je oformiti Brajevu štampariju  u prostoru koji posjeduju Savez slijepih Crne Gore u kojoj će osobe sa invaliditetom moći da rade i jačaju socijalnu inkluziju.

Opšti cilj ovog projekta je efikasnije štampanje naljepnica uz sticanje novih vještina i razvoja mogućnosti zaposlenja osobe sa invaliditetom, dok specifični ciljevi obuhvataju efikasnije pristupanje štampanju naljepnica i brošura na Brajevom pismu čime će se trostruko povećati dnevni učinak štampe, sticanje novih vještina za potrebe tržišta rada i smanjenje nazaposlenosti kod osoba sa invaliditetom.

Korisnici našeg projekta su osobe sa invaliditetom, i osobe oštećenog vida. U cilju boljeg pojašnjenja, 6 je direktnih korisnika projektnih aktivnosti, koje ćemo uključiti u proces obuke, sticanja znanja i vještina iz oblasti štampanja naljepnica i brošura na Brajevom pismu. Od njih šest, troje će biti zaposleno na određeni period, tačnije na šest mjeseci po Ugovoru o radu. Dalje zaposlenje garantovaće izrada naljepnica i brošura. Takođe direktni korisnici našeg projekta, tj osobe oštećenog vida, kojih je prema našim podacima (a podaci se odnose na članstvo u Savez slijepih Crne Gore) oko 1000. Prema zadnjem zvaničnom popisu stanovništva u Crnoj Gori je čak 14.494 osobe koje su istakle da imaju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju zbog smetnji vida.

Naš cilj je da omogućimo osobama sa invaliditetom da rade, da stiču nova znanja, da smanjimo nezaposlenost među istima i da efikasnijim štampanjem omogućimo jaču socijalnu inkluziju. Aktivnosti projekta su koncipirane tako da prate ciljeve. Od nabavke opreme, samog kreiranja obuke, realizacije iste, zaposlenja osoba sa invaliditetom, distribuiranja naljepnice, i najvažnijim aktivnostima promocije. Sve ovo opravdava naš dugoročni cilj.

Prijedlog projekta je nastao kao ideja koja bi mogla da poboljša uključenost osoba oštećenog vida i osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, kako kroz rad na Brajevom štampaču u cilju izrade naljepnica na Brajevom pismu, tako i kroz zadovoljstvo na koje će naići osoba oštećenog vida kada se nađe u ulozi ravnopravnog kupca.

Djelatnosti naše projektne ideje biće smještene u Podgorici, ali će proizvodi biti dostupni u čitavoj Crnoj Gori. Kao što je poznato, Podgorica je glavni grad ali i finansijski centar u Crnoj Gori, i većina proizvoda široke potrošnje se skladišti u veleprodajama trgovaca, koji najčešće imaju sjedište u Glavnom gradu. Stoga je od izuzetnog značaja, da se naljepnice štampaju na mjestu koje je geografski blizu pomenutih sjedišta. Tačnije, naljepnice i brošure za dva tipa proizvoda, deterdžent i šampon, će biti dostupni u marketima širom Crne Gore.

 

 

Projekat „Zaposli osi me“

Projekat „Zaposli osi me“

 

U okviru konkursa koji je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kroz Poziv "Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom", Savez slijepih Crne Gore je konkurisao sa projektom "Zaposli osi me", koji je počeo sa realizacijom 10.01.2017, a trajaće deset mjeseci. Ciljna grupa našeg projekta su osobesa invaliditetom. Ovim projektom planiramo da obuhvatimo 10 osoba sa invaliditetom. Projekat će se realizovati na teritoriji Crne Gore, u saradnji sa projektnim partnerom d.o.o. Format.

Projektne aktivnosti su koncipirane kroz tri projektna cilja.

Cilj je da podržimo nezaposlene osobe sa invaliditetom u povećanju stepena vještina i znanja relevantnih za tržište rada, kroz tromjesečnu obuku, komunikološko osnaživanje. Obuka će se realizovati jednom mjesečno u trajanju od 1h i 30 minuta, a izvodiće je Jelena Obradović, dipl komunikolog.

U cilju povećanja stepena samopouzdanja, psihološkog osnaživanja, deset osoba sa invaliditetom će imati priliku da kroz tri mjeseca prođe časove psihosocijalnog osnaživanja. Časovi će biti grupni, a po potrebi, mogu biti i individualni. Časovi psihosocijalne podrške će trajati dva mjeseca .

U cilju povećanja zapošljivosti osoba oštećenog vida, šest od deset osoba sa invaliditetom će biti zaposleno po Ugovoru o radu na šest mjeseci. 

U cilju podizanja svijesti poslodavaca, lokalne zajednice o  prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, planiramo kreiranje portala zaposliosi.me , izradu video spota, i izradu video prezentacija koje će se naći na portalu, nekolike TV i radio prezentacije, kao i newslettere, koji će biti dostupni na našem web sajtu www.ss-cg.org.

Završna konferencija projekta biće održana poslednjeg mjeseca implementacije projektnih aktivnosti, na kojoj će biti prikazane aktivnosti projekta, situacija sa početka projekta, i rezultati kojima je projekat doprinio.

Kako bismo poboljšali uslove zapošljavanja, kreiraćemo portal zaposliosi.me. Portal će ponuditi informacije koje su značajne za zapošljavanje ne samo osoba oštećenog vida, već i osoba sa invaliditetom. Na portalu će se naći propisi, zakoni, pravilnici, strategije u vezi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, informacije za opremanje radnog mjesta. Poseban i najznačajniji dio portala su profili nezaposlenih osoba sa invaliditetom, koje prati njihova fotografija, CV, i nešto potpuno inovativno, video prezentacija. Video prezentacija je odličan vid predstavljanja, kako bi se poslodavac na što vjerodostojniji način mogao uvjeriti u sposobnosti osobe sa invalditetom, i pokrića onoga što je u CV navedeno. Poseban dio portala biće namijenjem poslodavcima, gdje ćemo napraviti razliku između onih koji zapošljavaju osi, i onih koji ne zapošljavaju, a mogli bi, i sada im se nudi mogućnost. Za poslodavce će biti ponuđena mogućnost da oglašavaju potencijalna radna mjesta za osobe sa invaliditetom. Na taj način će se povezivati osi i poslodavci. U okviru ovog cilja, planiramo i zaposlenje šest osoba sa invaliditetom, koji će raditi na održavanju portala, uređivanju, ažuriranju istog, koji će sarađivati sa drugim osobama sa invaliditetom, čiji profili će se naći na portalu zaposliosi.me.

Projekat će imati jak uticaj na ciljne grupe i krajnje korisnike, uključujući i ukupni podsticaj za razvoj lokalne zajednice.

 

Katarina Bigović, koordinatorka projekta, Savez slijepih Crne Gore.

Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama oštećenog vida

 

 

 

Na sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore održanoj u petak 20. februara 2015. godine donesena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kojom su Savezu slijepih Crne Gore odobrena sredstva za realizaciju projekta »Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama oštećenog vida«, u iznosu od 65.817,93 €. Opšti cilj ovog projekta je podsticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba oštećenog vida sa područja Crne Gore. Projekat će se sprovoditi u roku od 10 mjeseci. Inače ovom odlukom podnosiocima predloga projekata odobreno je finansiranje 19 projekata, u ukupnom iznosu od 998.789,06 € za podršku projektima profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom na lokalnom, odnosno nacionalnom nivou.

Opširnije: Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama oštećenog vida

AKTIVAN IZLAZ IZ NEZAPOSLENOSTI

U okviru konkursa koji je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kroz Poziv "Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom", Savez slijepih Crne Gore je konkurisao sa projektom "Aktivan izlaz iz nezaposlenosti", koji je počeo sa realizacijom 18.01.2016, a trajaće deset mjeseci. Ciljna grupa našeg projekta su osobe oštećenog vida. Ovim projektom planiramo da obuhvatimo 20 osoba oštećenog vida. Projekat će se realizovati na teritoriji Crne Gore, u saradnji sa projektnim partnerima Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine; Organizacijom slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac.

Projektne aktivnosti su koncipirane kroz tri projektna cilja.

Cilj je da podržimo nezaposlene osobe oštećenog vida u povećanju stepena vještina i znanja relevantnih za tržište rada, kroz tromjesečnu obuku za rad u dispečer centru taxi službe kroz oblasti:

·        Funkcionisanje taxi službe;

·        Rad u centru sa radio stanicama;

·        Komunikacija sa vozačima;

·        Upoznavanje mape grada...

Tokom tri mjeseca obuke, polaznici će primati novčanu pomoć u iznosu od 50,00 eur mjesečno.

Obuka će uspostaviti novo radno mjesto za osobu oštećenog vida, i time učiniti radno mjesto konkurentnim i prilagodljiv.

U cilju povećanja stepena samopouzdanja, psihološkog osnaživanja i komunikologije, dvadeset osoba oštećenog vida će imati priliku da kroz tri mjeseca prođe časove psihosocijalnog osnaživanja.

U cilju povećanja zapošljivosti osoba oštećenog vida, deset osoba oštećenog vida će biti zaposleno po Ugovoru o radu šest mjeseci.  Radno vrijeme će biti osam sati, a plata će biti u bruto iznosu od 500,00 eur.

U cilju podizanja svijesti poslodavaca, lokalne zajednice o  prednostima zapošljavanja osoba oštećenog vida, planiramo nekolike TV i radio prezentacije, kao i newslettere, koji će biti dostupni na našem web sajtu www.ss-cg.org.

Završna konferencija projekta biće održana poslednjeg mjeseca implementacije projektnih aktivnosti, na kojoj će biti prikazane aktivnosti projekta, situacija sa početka projekta, i rezultati kojima je projekat doprinio.

Projekat će imati jak uticaj na ciljne grupe i krajnje korisnike, uključujući i ukupni podsticaj za razvoj lokalne zajednice.

 

 

Projekat “Jednake šanse za osobe oštećenog vida”

U četvrtak 18. decembra 2014. godine, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu. Ovom odlukom Savezu slijepih Crne Gore dodijeljena su sredstva za projekat “Jednake šanse za osobe oštećenog vida”, ali i za projekte šest lokalnih organizacija slijepih u Crnoj Gori. Za projekat “Jednake šanse za osobe oštećenog vida” odobreno je 29.900€.

Opširnije: Projekat “Jednake šanse za osobe oštećenog vida”