Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Prevencija socijalne isključenosti osi sa područja Nikšića, kroz otvaranje novih radnih mjesta

Tiflomont DOO zajedno sa partnerom DOO Multikeder sprovodi projekat „Prevencija socijalne isključenosti osi sa područja Nikšića, kroz otvaranje novih radnih mjesta“, uz finansijsku podršku ZZZCG.

 

Cilj projekta je stvaranje uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, otvaranje novih radnih mjesta, povećanje njihove zapošljivosti, radi prevencije socijalne isključenosti kroz obuku za rad na mašini ekstruder, za pravljenje različitih vrsta folija.

Ciljna grupa našeg projekta su nezaposlene osobe sa invaliditetom.

 

Glavne aktivnosti ovog projektnog plana biće usmjerene ka:

1.Povećanju stručnih i radnih kvalifikacija osoba sa invaliditetom, uspostavljanju ravnopravnih uslova na tržištu rada, pružanju jednakih mogućnosti, prevenciji socijalne isključenosti;

2.Poboljšanju uslova zapošljavanja osoba sa invaliditetom, otvaranju novih radnih mjesta;

3.Podizanju nivoa svijesti šire društvene zajednice, poslodavaca o radnim kapacitetima osoba sa invaliditetom

 

Projekat će se realizovati u Nikšiću. Šest korisnika projekta je uključeno u obrazovne aktivnosti, primaće podršku, mentorsku podršku, steći nova znanja i nove vještine, postati konkurentna radna snaga.

Šest osoba će tokom četvoromjesečne obuke primati iznos od 114,00 eur. Obuka će se realizovati u Nikšiću, uz dinamiku rada dva puta sedmično u trajanju od 1h 30 min-2h i 30min.

Obuka je predviđena za rad na mašini ekstruder, kroz izradu različitih vrsta folija.

Nakon završene obuke, četvoro će dobiti priliku da zasnuje radni odnos na period od 7 mjeseci.