Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

OSI kao učesnik u saobraćaju

OSI kao učesnik u saobraćaju, je projekat koji Savez slijepih Crne Gore realizuje u trajanju od 10 mjeseci, od 28.09.2018.  uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

Ovaj projekat ima osnovnu svrhu u pokretanju što šire edukacije učesnika u saobraćaju koji su najčešće u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom. Poznato je da su osobe sa invaliditetom specifični učesnici u saobraćaju, te bez obzira na to da li su sredstva javnog prevoza i ostala sredstva prevoza, stajališta i slično, pristupačna ili ne, u Crnoj Gori se mora pokloniti dodatna pažnja. Ovim projektom želimo da podignemo svijest kako šire društvene zajednice, tako i direktnih učesnika u saobraćaju, taksista, vozači  javnog prevoza i slično, o značaju sigurnog i bezbjednog saobraćaja za osi. 

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti sprovođenjem ovog projekta su: Visok nivo edukovanosti vozača u taxi prevozu i javnom saobraćaju o načinu učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju; Visok nivo edukovanosti pružaoca usluga u auto školama, instruktora za obuku; Veća edukovanost šire zajednice o pravima i uopšte načinima učešća osoba sa invaliditetom u saobraćaju.

 

U skladu sa navedenim, projektom je predviđeno I realizovanje raznih aktivnosti poput: jednodnevnih obuka sa vozačima taxi i javnog  prevoza o načinu komunikacije sa osobom oštećenog vida koja je u svojstvu pješaka, ili korisnika usluge prevoza; jednodnevne obuke sa instruktorima u auto školama o tome kako obučavati buduće vozače u dijelu postupanja sa osobama sa invaliditetom; okrugli sto sa predstavnicima institucijama nadležnim za oblast saobraćaja; brošure i  lifleti o o učešću osoba sa invaliditetom u saobraćaju.

 

Sve osobe sa različitim vrstama invaliditeta, kako fizičkog, tako i senzornog će osjetiti benefite ovog projekta.