Main content

Slideshow

"Dobrota je jezik koji gluvi može da čuje i slepi da vidi" - Mark Tven


"Najjadniji čovjek na svijetu je čovjek koji ima vid, ali nema viziju" - Helen Keler


Aktuelnosti

Muzikom ka inkluziji

17.12.2018.godine, Savez slijepih Crne Gore, odnosno njegov orkestar, počeo je sa realizacijom projekta „Muzikom ka inkluziji“ čije se trajanje planira za period od 12 mjeseci.

Cilj ovog projekta je unapređenje muzičkih potencijala članova orkestra Saveza slijepih, kroz predstavljanje njihovih vokalno-instrumentalnih sposobnosti široj društvenoj javnosti.

Rad muzičkog orkestra Saveza slijepih Crne Gore je veoma značajna aktivnost kako za jačanje nezavisne kulturne scene, tako i za razvoj kulture na teritoriji Crne Gore, uključivanje osoba oštećenog vida, osoba sa invaliditetom, te i njihovo promovisanje vokalno- instrumentalnih potencijala.

Osim stalne postave, Orkestar svake godine vrši periodično biranje i uključivanje novih članova- mladih talenata, nakon provjere vokalno- instrumentalnih sposobnosti. Takođe, u radu orkestra učestvuju i osobe bez invaliditeta, što je u apsolutnom saglasju sa našim stremljenjima da se osobe oštećenog vida potpuno uključe u sve društvene aktivnosti i da zajedno sa onima bez invaliditeta, rade, stvaraju, žive, zabavljaju se.

Orkestar, putem pjesme i muzičkih tonova, na najbolji mogući način promoviše različite sposobnosti i vještine osoba oštećenog vida.

Ovaj projekat se direktno odnosi i na osobe oštećenog vida, i na osobe bez invaliditeta, gdje će u krajnjem imati veliki značaj i uticaj i na njih.

U prvom redu mislimo na osobe oštećenog vida koje se bave muzikom, soliste i instrumentaliste. Pored njih ciljna grupa nam je i šira društvena zajednica koja će se upoznati sa mogućnostima i kapacitetima osoba oštećenog vida, kada je u pitanju oblast muzike.

U krajnjem, čitava društvena zajednica će osjetiti benefite realizacije projekta, a ono najvažnije je da će veći broj građana biti upoznat sa kulturnim radom osoba oštećenog vida, sa značajem inkluzije u oblasti muzike.

Projektom je predviđeno pored redovnih proba Orkestra, snimanje spota za himnu orkestra Saveza slijepih Crne Gore „Svjetlost duše“, realizacija obuke za sviranje harmonike, kao i organizovanje velikih koncerata u Makedoniji, Srbiji i Podgorici. Aktivne mjere se preduzimaju i prilikom promovisanja i medijskog praćenja svih etapa ovog projekta.